ครูบาธรรมชัย พระอริยสงฆ์เจ้า แห่ง วัดทุ่งหลวง แม่แตง จ.เชียงใหม่

ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่

ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง เริ่มจากเด็กชายหมวก เรืองศักดิ์ เกิดที่บ้านป่าสักหมู่ที่ 6 อ.เมือง จ.ลำพูน เกิดในครอบครัวชาวนาที่ยากจน อันมีพ่อหนานพรหมเสน และแม่คำป้อ เรืองศักดิ์ เป็นบิดามารดา ประกอบอาชีพทำนา ช่างไม้ และขายยา

ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง 1
ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง

สมุนไพร อยู่กินกันมาจนกำเนิดบุตรสาวคนแรก และบุตรชายคนที่ 2 ครั้นในปีต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิ.ย.2457 ขึ้น14 ค่ำเดือน 9 ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย ยังความชุ่มฉ่ำไปทั่ว แม่คำป้อก็ได้กำเนิดบุตรชายออกมาด้วยผิวพรรณที่ผ่องใส ไม่

ร้องไห้ ยิ้มแย้มและเบิกบาน ฝ่ามือทั้งสองข้างแบออก ไม่กำแน่นเช่นทารกอื่นๆทั่วไป สายรกพาดเฉวียงบ่าคล้ายสายสังวาลย์ ส่วนถุงรกก็คลุมศีรษะทารก คล้ายสวมหมวก ทางคนเฒ่า คนแก่ และชาวบ้านสมัยนั้นเมื่อได้ทราบข่าวอัศจรรย์ ต่างพากันมาดูทุกคนต่างร้องสาธุ

โจษขานเล่าลือกันว่า ทารกน้อยคนนี้เมื่อเติบโตจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย เพราะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิด และต่างขนานนามว่า เด็กชายหมวก เรืองศักดิ์ พออายุได้ 15 ปี ก็ได้ไปสมัครเป็นลูกศิษย์วัดสันป่าสัก โดยมีสามเณรปินตา เป็นผู้ดูแลตลอดระยะเวลา 3 เดือนครึ่ง เด็กชายหมวกสามารถท่องจำบทสวดมนต์ต่างๆข้อวัตรปฏิบัติตลอดไป จนถึงการฝึกฝนสมลกรรมฐานเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี และมักจะออกแสวงหาความสันโดษ สงบจิตใจ ตลอดเวลาเท่าที่โอกาสจะอำนวย

จากนั้นต่อมาทางคุณพ่อ ก็ได้พาไปสอบความรู้จาก พระปลัดปัน เจ้าคณะแขวงวัดพระยืน ด.ช.หมวก ก็ได้แสดงความสามารถ จนได้รับการยกย่องและได้มอบผ้าจีวร จากเจ้าคณะแขวง และได้เข้าร่วมในการบรรพชาในครั้งนั้นด้วย โดยมีท่านครูบาคำมูล ธมุมวงโส พระอุปัชฌาย์ วัดบ้านตอง มาเป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มี.ค.2471 ณ.วัดป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน นามว่า สามเณรกองแก้ว เรืองศักดิ์

หลังจากนั้นไม่นาน บิดาสามเณรกองแก้วก็จากไปอย่างสงบ เมื่อจัดการบำเพ็ญกุศลศพเรียบร้อย พร้อมน้อมถวายเมื่อครั้งบรรพชาสามเณรทั้งหมด อุทิศให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อให้มีความสุขในสัมปรายิกภพ หลังจากนั้นจึงตัดสินใจไปกราบลาครูบาคำมูล พระอุปัชฌาย์ แล้วออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมในป่าห้วยน้ำดิบ ซึ่งห่างจากวัดสันป่าสักประมาณ 6 กม.พร้อมกับอัฏฐบริขารที่จำเป็น

สามเณรกองแก้ว ได้หมั่นฝึกสมถะวิปัสสนากรรมฐานอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษานักธรรมชั้นตรี ที่วัดพระยืนและชั้นโทที่วัดมหาวัน เมื่ออายุได้ 20 ปี ก็สามารถสอบนักธรรมชั้นโทได้ และได้รับการอุปสมบทเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มี.ค.2476 โดยท่านครูบาคำมูล เป็นพระอุปัชฌาย์ พระชัยยะเสนา เป็นพระกรรมวาจา พระคำปัน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีพระอันดับสงฆ์ 50 รูป ณ พัทธสีมาวัดหนองหล่ม ต.ทุ่งยาว อ.เมืองลำพูน นามฉายาว่า ธมมชโย ภิกขุ ต่อมาท่านได้ทราบกิตติศัพท์อันเลื่องลือของนักบุญแห่งล้านนาคือ ท่านครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ซึ่งท่านได้มาอำนวยการสร้างอุโบสถ วิหาร วัดจามเทวี พระกองแก้ว จึงเข้ากราบขอมอบตัวถวายเป็นศิษย์เพื่อศึกษาสมถะ วิปัสสนากรรมฐาน จากท่านครูบาศรีวิชัย เมื่ออายุได้ 21 ปี

ด้วยความสามารถพิเศษในการเป็นพระนักพัฒนา เพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนทำให้ชื่อเสียง คุณความดีกระจายไปทั่ว ทั้งที่ยังเป็นพระหนุ่ม กิตติศัพท์ดังกล่าวทราบถึงชาวบ้านบ้านอินทขิล มีความศรัทธา จึงได้พร้อมใจกันสร้างอารามขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการทำบุญตามจารีตประเพณีฯ ท่านได้อยู่และพัฒนาวัดอินทขิล(สันป่าตอง) จนเรียบร้อยและได้อบรมชาวบ้านให้มีสัมมาทิฏฐิ ประกอบสัมมาอาชีวะ จากนั้นท่านจึงปรารถนา ที่จะบำเพ็ญเพียรในสถานที่อันสงบอีกครั้ง จึงบอกลาศรัทธาและขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลวัดและมาทำบุญเช่นเดิม

จากนั้นได้ไปกราบลาครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือหลายรูป ทางครูบาอาจารย์ต่างๆก็อวยพรให้การเดินทางไปปฏิบัติธรรมจงสัมฤทธิ์ผล พระกองแก้วจึงออกเดินทางขึ้นสู่ อ.เชียงดาว อ.ฝาง อ.พร้าว ผ่านสถานที่ต่างๆอันเป็นโบราณสถาน วัดร้าง ป่าช้า ถ้ำ ท่านก็แวะพักปฏิบัติธรรม แผ่กระแสเมตตาธรรม อุทิศให้สัมภเวสี วิญญาณที่สิงสถิตตามสถานที่เหล่านั้น พระภิกษุธรรมชัยหรือ(พระกองแก้ว)ท่านได้ออกปฏิบัติธรรม จนกระทั่งถึงวัดตับเต่า อ.ไชยปราการ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตาม

ตำนานเล่ากันว่า เคยเป็นสถานที่พระโยคาวจรเจ้า จำนวน 500 รูป มาปฏิบัติธรรมและดับขันธ์นิพานในถ้ำตับเต่าแห่งนี้ ท่านจึงเข้าไปปฏิบัติธรรมในถ้ำแห่งนี้ เมื่อปี 2492 จนถึง 2497 ดังปรากฏอยู่ในถ้ำจนถึงปัจจุบัน ต่อมาทางศรัทธาชาวบ้านทุ่งหลวง อ.แม่แตง ได้ทราบกิตติศัพท์คุณงามความดีของท่าน จึงพากันมาขออารา ธนาท่านครูบาธรรมชัย ให้มาโปรด

เมตตาชาวบ้านทุ่งหลวง ท่านจึงรับอาราธนาและเดินทางมายัง วัดทุ่งหลวง เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2497 ท่ามกลางความอาลัยของชาวบ้านวัดตับเต่า ยิ่งนัก นี่เป็นส่วนหนึ่งของหลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธมมชโย ที่ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆตลอดเวลาที่ดำรงชีพอยู่ แล้วท่านก็ได้มรณ ภาพ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2530 ครับ  อ้างอิงมาจาก www.chiangmainews.co.th ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมแบบจุใจได้ที่เว็บพุทธธะ www.phuttha.com

ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง 2