ครูบาพรหมา อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้ารูปแรก วัดพระพุทธบาทตากผ้า

ครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า

พระเดชพระคุณพระสุพรหมยานเถร (หลวงปู่ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก) อดีตเจ้าอาวาส วัดพระพุทธบาทตากผ้า รูปแรก

ครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า เลขที่ 279 หมู่ที่ 6ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

ครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า 0.5
ครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า

ประวัติพระเดชพระคุณพระสุพรหมยานเถร

พระเดชพระคุณพระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก) เดิมชื่อ พรหมา พิมสาร เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2441 ณ บ้านป่าแพ่ง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นบุตรของพ่อเป็ง และแม่บัวถา มีพี่น้องทั้งหมด 13 คน บิดามารดาของท่านเป็นผู้มีฐานะ มีอาชีพทำนา ทำสวน ประกอบสัมมาอาชีวะ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มีความขยันขันแข็ง มีจิตใจหนักแน่นในกุศลธรรม รักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ ในบั้นปลายชีวิตบิดาของท่านได้ออกบวช เป็นที่รู้จักกันในนามของครูบาพ่อเป็ง โพธิโก มารดาของท่านได้นุ่งขาวรักษาอุโบสถศีลจนถึงแก่กรรม สำหรับพี่น้องของท่านที่ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา จนมีชื่อเสียงได้แก่ พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานเถร (ครูบาอินทรจักรรักษา วัดน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งเป็นพี่ชาย และท่านพระครูสุนทรคัมภีรญาณ (ครูบาคัมภีระ วัดดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งเป็นน้องชาย

การศึกษา

ท่านครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก ได้รับการศึกษาอักษรล้านนาและไทยกลางที่บ้านจากพี่ชายที่ได้บวชเรียนแล้วสึกออกไป เมื่อท่านได้บรรพชาแล้วจึงได้ท่องจำบทสวดมนต์ และเข้าโรงเรียนประชาบาลจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่ออุปสมบทแล้วจึงได้ศึกษานักธรรมด้วยตนเอง ในปี พ.ศ.2462 ทางการคณะสงฆ์ได้จัดสอบนักธรรมสนามหลวงขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระมหานายกเป็นผู้นำข้อสอบมาเปิดสอบที่วัดพระเชตุพน ในครั้งนั้นมีพระภิกษุเข้าสอบจำนวน 100 รูป ผลการสอบปรากฏว่ามีพระภิกษุที่สอบผ่านจำนวน 2 รูป คือ ท่านครูบาพรหมา และพระทองคำ วัดเชตุพน จังหวัดเชียงใหม่ นับว่าท่านครูบาพรหมาเป็นพระรูปแรกของจังหวัดลำพูนที่สอบนักธรรมได้ ภายหลังจากสอบนักธรรมได้แล้ว ท่านได้พยายามหาความรู้ด้านการปฏิบัตธรรมจากครูบาอาจารย์หลายรูป อาทิเช่น ท่านพระครูพิทักษ์พลธรรม (ครูบาหวัน มหาวโน) พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานเถร (ครูบาอินทรจักรรักษา) ผู้เป็นพระพี่ชาย ท่านครูบาแสน ญาณวุฑฺฒิ วัดหนองเงือก ท่านครูบาบุญมา ปารมี วัดกอม่วง เป็นต้น
บรรพชาและอุปสมบท
ท่าน ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก ได้บรรพชาเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2455 ขณะอายุได้ 15 ปี ณ วัดป่าเหียง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีท่านครูบาแก้ว ขตฺติโย (ท่านครูบาขัตติยะ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2461 ท่านได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดป่าเหียง โดยมีท่านครูบาขัตติยะเป็นพระอุปัชฌาย์

ออกธุดงค์

เมื่อท่าน ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก อายุได้ 24 ปี บวชได้ 4 พรรษา ท่านได้ออกธุดงค์ โดยครั้งแรกไปจำพรรษา ณ ดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นท่านได้ธุดงค์ไปในสถานที่ด่างๆ ทั่วภาคเหนือ และประเทศพม่า และได้จำพรรษาในเขตพม่าเป็นเวลาถึง 5 ปี ท่านได้จาริกธุดงค์ถึง 20 พรรษา โดยถือธุดงควัตร อยู่ป่าเป็นวัตร ออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตร ฉันภัตตาหารมื้อเดียว นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ท่านเพียรพยายามอดทนด้วยวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดที่สุด
ภายหลังจากธุดงค์เป็นเวลานาน ท่านจึงได้กลับมาจำพรรษาที่วัดหนองเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นเวลา 4 พรรษา หลังจากนั้นได้มาจำพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า 1 พรรษา อยู่วัดม่อนมะหิน 2 พรรษา ก่อนจะย้ายกลับไปจำพรรษาอยู่วัดป่าหนองเจดีย์อีก 2 พรรษา ในช่วงปัจฉิมวัยท่านครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก ได้จำพรรษาเป็นประจำ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า แต่ท่านก็ยังไม่ทิ้งธุดงควัตร หากโอกาสเหมาะสม ท่านครูบาฯก็จะพาพระภิกษุสามเณรออกจาริกธุดงค์เป็นประจำ

บูรณะวัดพระพุทธบาทตากผ้า

ในปี พ.ศ.2491 ท่าน ครูบาพรหมา พฺรหฺจกฺโก ได้กลับมาจำพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า และได้จำพรรษาอยู่วัดนี้เรื่อยมาจนมรณภาพ ท่านได้เป็นประธานอำนวยการบูรณะวัดพระพุทธบาทตากผ้า เช่น ต่อเติมยอดมณฑปวิหารครอบรอยพระพุทธบาท ที่ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มาเป็นประธานในการสร้างไว้ สร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม “พรหมจักรสังวรกิตติขจรประชาสรรค์” และเป็นประธานในการบูรณะวัดพระนอนม่อนช้าง วัดป่าหนองเจดีย์ วัดม่อนมะหิน วัดบ้านหวาย และวัดช้างค้ำ เป็นต้น
งานเผยแผ่ธรรมและหนังสือธรรมะ
ท่านครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก ได้แสดงพระธรรมเทศนาในวาระโอกาสต่างๆ มากมาย รวบรวมเป็นหนังสือชื่อว่า “เราจะเข้าถึงธรรมได้อย่างไร” และเขียนหนังสือธรรมคำสอนหลายเล่ม อาทิ หนังสือคำถามคำตอบ เรื่องหนานตั๋นกับหนานปัญญา หนังสือสุภาษิตคำสอน หนังสือทาน ศีล ภาวนา หนังสืออภิณหปัจเวกขณ์ หนังสือเขมสรณาคมน์ เป็นต้น

สมณศักดิ์

ท่าน ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก ได้ประกอบคุณงามความดีแก่พระพุทธศาสนามากมาย ได้ก่อตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี สำนักปฏิบัติธรรมตลอดจนแสดงพระธรรมเทศนาแก่ศรัทธาสาธุชน ทั้งยังเป็นผู้มีวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัด มีปฏิปทาอันงดงาม จนเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นลำดับ ดังนี้
พ.ศ. 2500 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ “พระครูพรหมจักรสังวร” ฝ่ายอรัญวาสี
พ.ศ. 2510 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2516 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2519 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระสุพรหมยานเถร วิ.” ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
ตำแหน่งทางปกครอง
พ.ศ. 2502 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า (วัดราษฎร์)
พ.ศ. 2505 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2522 วัดพระพุทธบาทตากผ้า ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
พ.ศ. 2522 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และเจ้าสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน

มรณภาพ

ท่านครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก เกิดอาการอาพาธได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2527 ก่อนที่ท่านจะละสังขาร ท่านครูบาฯได้ตื่นจากการจำวัดแต่เช้า ทำวัตรสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา และได้ดับขันธ์ (มรณภาพ) ในเช้าวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2527 คณะศิษยานุศิษย์ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 3 ปี ได้รับพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2531 ภายหลังจากพระราชทานเพลิงศพแล้ว อัฐิธาตุของท่านครูบาฯ ได้แปรเป็นพระธาตุมีวรรณะสีต่างๆ ซึ่งสร้างความปิติโสมนัสแก่บรรดาศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง  ขอขอบพระคุณข้อมูลและภาพจาก facebook พระสุพรหมยานเถร  ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก

ติดต่อใช้บริการเขียนบทความ

รับเขียนบทความแนะนำ พระใหม่+ร้านค้าส่วนตัว+ศูนษ์จองพระใหม่ แนะนำพระสะสมส่วนตัว อุปกรณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง สร้อย กรอบ เชือกร่ม ร้านเลี่ยมพระ กรอบทอง กรอบเงิน ราคาเริ่มต้น 500-1500 บาท โดยใช้เทคนิคที่มีผลดีที่สุดในปัจุบัน ค้นหาบนกูเกิล เจอได้ง่าย ได้ลิงค์ส่วนตัวนำไปเพยแพร่ทุกที่ ที่ท่านอยากจะนำไปเพยแพร่บนโลกออนไลน์ แนะนำตัวเองให้คนสนใจได้มากยิ่งขึ้น คุ้มค่า สามารถติดต่ออัฟเดตแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา