หลวงพ่อผล วัดดักคะนน พระเกจิผู้สร้างตำนานเหรียญ ช่องบกผู้ชนะ จ.ชัยนาท

หลวงพ่อผล วัดดักคะนน ตำนานเหรียญ ช่องบกผู้ชนะ

ประวัติ หลวงพ่อผล วัดดักคะนน จ.ชัยนาท

หลวงพ่อผล วัดดักคะนน พระครูธรรมจักรชโยดม มีนามเดิมว่า ผล เกิดในตระกูล โต๊ะสัมฤทธิ์ เป็นบุตรชายคนโตของ คุณพ่อเชื่อม-คุณแม่นาค โต๊ะสัมฤทธิ์ ท่านเกิดวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2457 ตรงกับวันพุธ แรม 11 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล ที่หมู่บ้านดักคะนน ต.ธรรมมมูล อ.เมือง จ.ชัยนาท มีพี่น้องร่วมสายเลือดดังนี้คือ
1.พระครูธรรมจักรชโยดม (ล.พ.ผล ฐานทัตโต)
2.นางผิ่ว พูนทอง
3.นายผ่อง โต๊ะสัมฤทธิ์
4.นางผุด บุญเพ็ง
5.นางทับทิม แซ่เตีย
6.นางน้อย แซ่เฮง
7.นายทองสุข โต๊ะสัมฤทธิ์ (แพทย์แผนโบราณ)
มื่อหลวงพ่อผลอายุได้ประมาณ 10 ขวบ โยมพ่อได้พาท่านไปถวายเป็นบุตรบุญธรรมต่อ หลวงพ่ออยู่ วัดดักคะนน หลวงพ่ออยู่เห็นหน่วยก้านเข้าลักษณะคนดีมีปัญญา จึงรับตัวท่านไว้เป็นบุตรบุญธรรม ได้สอนให้อ่านหนังสือไทยจนเจนจบ พออายุครบ 20 ปี หลวงพ่ออยู่ก็เป็นเจ้าภาพอุปสมบทให้หลวงพ่อผลอีก
หลวงพ่ออยู่นั้นตามประวัติกล่าวว่าท่านเป็นพระเก่งเรื่องเวทย์วิทยาคมท่านหนึ่งทีเดียว เป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า และหลวงพ่อคง วัดบางกะพี้ หลวงพ่ออยู่ท่านเคยร่ำเรียนบาลีที่วัดสระเกศ กทม. ถึง 8 ปี มีความรอบรู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีเป็นอย่างยิ่ง และยังแตกฉานในพระไตรปิฎก รอบรู้ในไตรสิกขาต่างๆ

หลวงพ่ออยู่ วัดดักคะนน

อุปสมบท

หลวงพ่อผล เมื่อมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ในราวปี พ.ศ.2477 หลวงพ่ออยู่ ผู้เป็นอาจารย์ก็จัดการเป็นเจ้าภาพอุปสมบทให้ โดยมี พระครูธรรมจักรชโยดม (พูน ปภัทสโล) วัดธรรมามูล เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดนวม วัดขวาง เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระสมุห์ปลั่ง วัดดักคะนน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ฐานทัตโต”
เมื่ออุปสมบทแล้วก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนวิชาอาคม, การลบผงอิทธิเจ ตลอดจนผงนะต่างๆ ตามสูตรของหลวงพ่ออยู่ ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และบิดาบุญธรรมจนมีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่รักเมตตาของหลวงพ่ออยู่ วัตถุมงคลของ หลวงพ่อผล น่าใช้บูชาติดตัวมากนะครับ ท่านเป็นพระเกจิที่ปฎิบัติดีและเป็นพระอาจารย์ที่น่าเคารพนับถืออีกองค์นึงของ จ.ชัยนาท การปลุกเสกวัตถุของหลวงพ่อท่านเข้มขลังด้วยพุทธาทุกชิ้น ของดีๆอยู่รอบๆตัวท่านเสมอครับ ไม่ต้องวิ่งตามกระแส

การศึกษา

พ.ศ.2477 สอบได้นักธรรมตรี
พ.ศ.2478 สอบได้นักธรรมโท
พ.ศ.2484 สอบได้นักธรรมเอก
งานด้านสาธารณูปโภค
พ.ศ.2488 – 2489 สร้างกุฏิสงฆ์ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร
พ.ศ.2507 สร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง กว้าง 22.50 เมตร ยาว 30 เมตร และหอสวดมนต์ กว้าง 9.50 เมตร 18 เมตร
พ.ศ.2511 สร้างพระอุโบสถ และศาลาพิพิธภัณฑ์ เสร็จภายในปีเดียวกัน

หน้าที่ทางสงฆ์

พ.ศ.2484 ได้รับแต่งตั้งเป็น พระปลัด ฐานะของพระปลัดทองเลื่อน วัดศรีวิชัย
พ.ศ.2498 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลธรรมามูล
พ.ศ.2505 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูธรรมจักรชโยดม
พ.ศ.2506 ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ของจังหวัดชัยนาทให้เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมามูลวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นชั้นโท ในพระราชทินนามเดิม เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมามูลจนถึงปี พ.ศ.2528 รวมระยะเวลา 22 ปี
พ.ศ.2528 กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดดักคะนน จวบจนมรณะภาพในปี พ.ศ.2538  ขอขอบพระคุณข้อมูลนี้อย่างยิ่ง จาก เฟสบุ๊ค วัตถุมงคลวัดดักคะนน