หลวงพ่อพรหม พ่อท่านพรหม ธัมมธิโร วัดพลานุภาพ จังหวัด ปัตตานี

หลวงพ่อพรหม วัดพลานุภาพ1

พ่อท่านพรหม ธัมมธิโร วัดพลานุภาพ จังหวัด ปัตตานี

หลวงพ่อพรหม ธัมมธิโร วัดพลานุภาพ จ.ปัตตานี มีชื่อเดิมว่า พรหม ราชบุตร เกิดเมื่อ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๑ ตรงกับ วันเสาร์ เดือน ๙ ปีมะเมีย เป็นบุตรชายของนาย นายสีแก้ว ราชบุตร และนางคำแก้ว ราชบุตร

พ่อท่านพรหมมีความสนใจศึกษาความรู้ทางธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ อีกทั้งยังขวนขวายเพื่อศึกษาวิชาอาคม และวิชาด้านสมุนไพร ที่ท่านได้รับการถ่ายทอดจากบิดา เพื่อนำไปรักษาให้คนในหมู่บ้าน

หลวงพ่อพรหม วัดพลานุภาพ2

หลวงพ่อพรหม ได้อุปสมบทครั้งแรก ซึ่งเป็นการบวชตามประเพณี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑ ที่วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี จากนั้นจึงได้ลาสิกขาออกมา และด้วยเหตุที่ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน เช่นการใช้ยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคให้กับชาวบ้านที่เจ็บป่วย ทำให้ท่านได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน “ลาแล เมาะยี” ต.กาบัง อ.ยะหา จ.ยะลา ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนานกว่า ๑๘ ปี แต่ในระหว่างนั้นเอง ท่านได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของทุกชีวิต เกิดความเบื่อหน่ายทางโลก จึงสละเพศฆราวาสเข้าสู่เพศบรรพชิตอีกครั้ง โดยทำการอุปสมบทครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ที่วัดพลานุภาพ มีฉายาในทางธรรมว่า “ธมฺมธิโร ภิกขุ” แปลว่า ภิกษุผู้มีความกล้าหาญในธรรม

โดยการบวชครั้งที่สองนี้ พ่อท่านพรหม ได้เคร่งครัดในการปฏิบัติอย่างมาก คือ การถือธุดงควัตร ในข้อ “อยู่ป่าช้าเป็นนิจ” เป็นระยะเวลาราว ๕ ปีเศษ ที่ป่าช้า วัดห้วยเงาะ เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ เพราะการอยู่ป่าช้านั้นจะได้พิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการอยู่ในป่าช้าทำให้สามารถบำเพ็ญภาวนาได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ด้วยเหตุที่ท่านได้เคร่งครัดในการปฏิบัติตน ทำให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และนิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดพลานุภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ หลังจากนั้นเป็นต้นมา วัดพลานุภาพก็ถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆ จนเกิดความเจริญรุ่งเรือง มีผู้คนเดินทางมาทำบุญที่วัดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้เข้ามากราบนมัสการพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็คือ พ่อท่านพรหม ประกอบกับความเมตตาของพ่อท่านพรหมที่มีต่อญาติโยม การอุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา พ่อท่านพรหมจึงเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านในละแวกนี้

หลวงพ่อพรหม วัดพลานุภาพ

วัตถุมงคล

วัตถุมงคล หลวงพ่อพรหม วัดพลานุภาพ มีอยู่หลายรุ่น แต่ละรุ่นล้วนมากไปด้วยประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวให้กับชาวบ้าน ตำรวจ ทหาร ก็เกิดประสบการณ์เป็นที่ร่ำลือทั้งเมตตามหานิยม โชคลาภ ค้าขาย แคล้วคลาด ป้องกันภัย

วัตถุมงคล ที่ได้รับความนิยมมีอยู่หลายรุ่นโดยเฉพาะ “รุ่นมหามงคลเสาร์ ๕” ที่ปลุกเสกในวันเสาร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถือเป็น วัตถุมงคล ชุดแรกที่ทำให้พ่อท่านพรหม เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยวัตถุมงคลรุ่นมหามงคลเสาร์ ๕ ประกอบไปด้วย พระกริ่งมหาเพชรกลับ รุ่นแรก ,พระชัยวัฒน์ มหาเพชรกลับ รุ่นแรก, ท้าวเวสสุวัณ  รุ่นแรก เนื่องจาการสร้างวัตถุมงคลชุดนี้เป็นการรวบรวมมวลสารอันเป็นมงคลที่ได้มาจากหลายแห่ง มีทั้งเหรียญพระคณาจารย์ที่เป็นโลหะ ทั้งเนื้อว่านและเนื้อผง ตลอดจนมวลสารอื่นๆ นำมาหลอมรวมกัน โดยใช้วิธีการสร้างตามตำราโบราณ และมวลสารที่เป็นเนื้อผง จะนำมาบดรวมกันจนกลายเป็นผงแล้วทำการอุดใต้ฐานของวัตถุมงคล ประกอบพิธีพุทธาภิเษกในวันเสาร์ห้าคือ วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่พระอุโบสถวัดพลานุภาพ จ.ปัตตานี โดยพ่อท่านพรหม

วัตถุมงคล รุ่นมหามงคลเสาร์ ๕ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก คือ พระกริ่งเพชรกลับ รุ่น มหามงคลเสาร์ห้า เป็นการสร้างที่รวบรวมเอาวัตถุมงคลทั้งเหรียญพระคณาจารย์ ตะกรุด และมวลสารอื่นๆอันเป็นมงคลมาหลอมรวมกัน สร้างตามตำราโบราณ อานุภาพของพระกริ่งเพชรกลับมีอยู่หลายประการ โดดเด่นด้านการกลับร้ายให้กลายเป็นดี ที่มีอุปสรรคด้านการเงิน ก็จะกลับกลายเป็นตรงกันข้าม ร่ำรวย มั่งมี มั่งคั่ง แต่ทั้งนี้ก็ต้องประกอบไปด้วยการสร้างบุญด้านการให้ทานควบคู่กันไป นอกจากวัตถุมงคลรุ่นมหามงคลเสาร์ ๕ ที่ทำให้พ่อท่านพรหมเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปแล้ว ยังมีวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆของพ่อท่านพรหมที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน คือ

เหรียญเมตตาพ่อท่านพรหม เป็นเหรียญที่มากด้วยประสบการณ์ด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาด ปลอดภัย จัดสร้างขึ้นเพื่อทำการแจกจ่ายแก่สานุศิษย์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม เนื่องจากสร้างขึ้นจำนวนน้อย ในปัจจุบันจึงหาได้ยาก

เหรียญหล่อเจ้าสัวเพชรกลับ ๕๕ พ่อท่านพรหม เหรียญรุ่นนี้มีอานุภาพในด้านร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง หากผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องเงินทองก็จะกลับตรงกันข้าม คือส่งผลให้มีทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาได้ และยังมีอานุภาพด้านกลับเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีอีกด้วย กล่าวได้ว่าเหรียญหล่อเจ้าสัว เป็นเหรียญรุ่นเดียวที่พ่อท่านพรหม ได้ทำการบรรจุวิชามหาเพชรกลับอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนที่จะสำเร็จวิชานี้ได้ และปลุกเสกวัตถุมงคลให้เข้มขลังได้ จะต้องเป็นผู้มีพลังจิตอันแก่กล้า

พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก อายุยืน พ่อท่านพรหม สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นการนำเอามวลสารหลากหลายชนิดมารวมกัน ประกอบกับพ่อท่านพรหม ได้เขียนผง ลบผงด้วยตนเอง รวบรวมเป็นมวลสาร บริกรรมปลุกเสกสร้างเป็นรูปเหมือนนั่งเต็มองค์ด้วยอิริยาบถเจริญสมาธิ โดยมีพ่อท่านพรหม อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว ทำให้พระผงรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

เหรียญเจริญพรบน พ่อท่านพรหม เป็นเหรียญที่มากไปด้วยเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีการบริกรรมปลุกเสกอธิษฐานจิตเดี่ยวในพระอุโบสถ วัดพลานุภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีพุทธคุณหลายประการ ที่โดดเด่นคือ เมตตามหานิยม ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ความรุ่งเรือง สมดั่งชื่อเหรียญรุ่นเจริญพร

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆของ พ่อท่านพรหม ที่สร้างและปลุกเสกขึ้นตามวาระและโอกาสอันเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น เหรียญ รุ่นเปิดโลก , หลวงปู่ทวด หลังตัวหนังสือ รุ่นกฐิน ๕๕,เหรียญ จอบหล่อโบราณ,เหรียญเศรษฐี เป็นต้น ซึ่งแต่ละ เหรียญ ล้วนมีอานุภาพ มีความเป็นมงคลแก่ผู้บูชาอย่างยิ่ง

ที่มาของข้อมูล www.worldamulet3d.com

เหรียญที่ผมชื่นชอบที่สุดในเหรียญ หลวงพ่อพรหม วัดพลานุภาพ คือ พระสีวลี มหาลาภ และรุ่น ชนะจน จำนวนการสร้างไม่เยอะมาก ออกปี2554 ซึ่งออกแบบงดงามและเข้มขลังมาก