หลวงพ่อหรุ่น พุทธสโร วัดช้างเผือก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หลวงพ่อหรุ่น พุทธสไร วัดช้างเผือก 1.1

หลวงพ่อหรุ่น พุทธสโร วัดช้างเผือก

หลวงพ่อหรุ่น พุทธสโร วัดช้างเผือก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดเมื่อปี พ.ศ.2392 ที่บ้านไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โยมบิดาชื่อรุ่ง โยมมารดาชื่อล้อม มีอาชีพทำนาและค้าขาย โยมมารดาเป็นชาวบางช้าง สมุทรสงคราม บ้านใกล้กับวัดบางจาก เป็นญาติกับหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก ต่อมา บิดาได้นำไปฝากเรียนหนังสือไทยและขอม ที่สำนักวัดประตูสาร มีพระอาจารย์ภู่เป็นครู

หลวงพ่อหรุ่น พุทธสไร วัดช้างเผือก
หลวงพ่อหรุ่น พุทธสไร

เรียนจนจบอ่านออกเขียนได้ พออายุครบบวชก็ได้อุปสมบทที่วัดประตูสาร โดยมีพระ อาจารย์ภู่เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ดี กับ พระอาจารย์อ่วม เป็นคู่สวด บวชแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัย ท่องบ่นสวดมนต์จนจบพระปาติโมกข์ ในสมัยนั้นนิยมการธุดงควัตร ท่านก็ได้ศึกษากับพระอาจารย์แสวง วัดบางปลาม้า ได้ธุดงค์ไปหลายแห่งฝึกพลังจิตจนแก่กล้า พอพรรษาที่ 6 ได้เดินทางมาในงานศพนางแจ่ม ซึ่งเป็นโยมยายที่บ้านใกล้วัดบางจาก สมุทรสงคราม จึงได้รู้จักกับพระอุปัชฌาย์

เอี่ยม วัดบางจาก หลวงพ่อเอี่ยม จึงชวนให้มาอยู่ด้วยกัน ต่อมาบิดาเสียชีวิต โยมมารดาจึงชวนกันอพยพกลับมาอยู่ที่บางจาก ท่านก็เลยมาจำพรรษาที่วัดบางจาก หลวงพ่อหรุ่นชอบออกธุดงค์แบกกรดเข้าป่าเป็นประจำ ได้ศึกษาพุทธาคม สมุนไพร แพทย์แผนโบราณ จากพระอาจารย์ในป่าลึก ได้รับความรู้ต่างๆ มากมาย จนเป็นที่พึ่งของภิกษุสามเณร และชาวบ้านในแถบนั้น

ต่อมา วัดช้างเผือก เจ้าอาวาส ว่างลง พวกชาวบ้านที่เลื่อมใสนับถือในตัวท่านจึงได้นิมนต์ไปเป็นเจ้าอาวาส ด้วยวัดช้างเผือกในขณะนั้นกำลังชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ท่านจึงรับเป็น เจ้าอาวาสให้ พอมาอยู่ที่วัดช้างเผือกก็ได้เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์พัฒนาวัดเรื่อยมา มีพระและชาวบ้านมาขอเรียนทางกรรมฐานวิปัสสนากับท่านมาก มาให้ท่านรักษาโรคก็แทบทุกวัน คนถูกผีเข้าเจ้าสิงก็มาให้รดน้ำมนต์กันจนแน่นวัด ใครๆ ก็รู้จักหลวงพ่อหรุ่นกันทั้งลุ่มแม่น้ำกลอง

วัดช้างเผือกขณะนั้นมองไปก็จะเห็นพระธุดงค์ปักกลดอยู่เต็มไปหมด วิชาทำผงวิเศษ 108 ท่านก็ได้จาก หลวงพ่ออ้น วัดบางจาก หลวงพ่อหรุ่น ไม่ปิดบังวิชา ใครมาขอศึกษาก็ยินดีสอนให้ จึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย เช่น หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม หลวงพ่อหรีด วัดเพลง หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน หลวงพ่อแช่ม วัดจุฬามณี เป็นต้น

หลวงพ่อหรุ่น มรณภาพในปี พ.ศ.2458 สิริอายุได้ 66 ปี พรรษาที่ 46 ขอบคุณข้อมูลจาก เพจเฟสบุ๊ค: ภาพถ่ายพระเกจิคณาจารย์