หลวงพ่อเลียบ วัดเลา พระเกจิผู้เป็นศิษย์ สุดยอดพระเถระ (หลวงปู่เอี่ยม) วัดหนัง

หลวงพ่อเลียบ วัดเลา 1.3

หลวงพ่อเลียบ วัดเลา บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

หลวงพ่อเลียบ วัดเลา ท่านเป็นชาวธนบุรี เกิดเมื่อปี พ.ศ.2412 ศึกษาเล่าเรียนอักขระสมัยในสำนักพระครูพุทธพยากรณ์ (กล่ำ) วัดอัปสรสวรรค์ พออายุครบบวช จึงอุปสมบทที่วัดอัปสรสวรรค์ โดยมี พระอาจารย์ทัด วัดสิงห์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระภาวนาโกศลเถระ (หลวงปู่เอี่ยม) วัดหนัง และพระครูสมณธรรมสมาทาน (แสง) วัดปากน้ำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา “ปุญญสิริ”

หลวงพ่อเลียบ วัดเลา 1.1
หลวงพ่อเลียบ วัดเลา

ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยที่วัดอัปสร สวรรค์และวัดขุนจันทรามาตย์ ท่านยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเกี่ยว กับวิปัสสนาธุระในสำนักของ หลวงปู่เอี่ยม และ ไปศึกษาพระปริยัติธรรมกับ

พระอุดรคณารักษ์ (ชุ่ม) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท่านเป็นพระภิกษุที่ตั้งใจใฝ่หาวิชาความรู้และ วิทยาการต่างๆ มีความขยันหมั่นเพียรเรียนรู้จนแตกฉานในเวลารวดเร็ว ท่านยังช่วย

เหลือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของวัด จนเป็นที่พอใจและไว้วางใจจากพระอาจารย์มาโดยตลอด ในสมัยที่ท่านศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดพระเชตุพนฯ ได้ช่วยเหลือภารกิจงานการต่างๆ ท่าน

จึงบูรณะถนน 2 สายที่ยาวตลอดวัด ซึ่งชำรุดทรุดโทรม ขรุขระ และเลอะเทอะมาก จนสำเร็จในปี พ.ศ.2444 กลายเป็นถนนที่สะดวกแก่การสัญจรไปมาได้ คล่องตัวตราบเท่าทุกวันนี้

สร้างความอัศจรรย์แก่พระอาจารย์ บรรดาภิกษุสงฆ์ และผู้พบเห็นยิ่งนัก จากนั้นมาท่านก็เริ่มสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม เดินสาย-ติดตั้งไฟฟ้าในพระอุโบสถ ศาลาการ เปรียญ และ

บริเวณลานวัดให้มีความสว่างไสว นับ เป็นอนุสรณ์สำคัญที่หลวงพ่อเลียบได้ฝากไว้แก่วัดพระเชตุพนฯ แม้ท่านจะจำพรรษาอยู่ที่วัดเพียง 21 ปี เท่านั้น และในปี พ.ศ.2451 ท่านก็ได้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นพระปลัดฐานานุกรมในพระศากยปุตติวงศ์ (เผื่อน ป.9) ในปี พ.ศ.2457 ตำแหน่งเจ้า

อาวาสวัดเทวราชกุญชร ณ ท่าวาสุกรี เทเวศร์ ว่างลง สภาพวัดใน ขณะนั้นทรุดโทรมมาก มีพระภิกษุจำพรรษาเพียง 7 รูป อุโบสถ ช่อฟ้า ใบระกาก็ยังไม่มี เมื่อท่านเข้าครองวัดเทวราชกุญชร เป็นเจ้าอาวาสลำดับที่ 7 ท่านจึงเริ่มพัฒนาวัด บูรณปฏิสังขรณ์ สร้าง

ศาสนสถาน และเสนาสนะต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้ง ในปี พ.ศ.2462 ท่านจึงได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระเทพสิทธินายก (เลียบ)

เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่หลวงพ่อเลียบเดินทางไปเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ที่ป่วยไข้จากโรคระบาด และท่านรักษาด้วยการให้อาบและดื่มน้ำมนต์ของท่านอยู่นั้น ท่านได้พบเห็น “วัดเลา” ที่มีสภาพเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่บริเวณตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุน เทียน พระอุโบสถก็ปรักหักพัง พระพุทธรูปก็ชำรุด ชวนให้สังเวชใจนัก ท่านจึงดำริที่จะบูรณะพระพุทธรูปให้สมบูรณ์ดังเดิม และทำร่มเงาให้พอประดิษฐานหลบแดดฝน เมื่อปรารภออกไปก็มีบรรดาผู้เคารพเลื่อมใสและลูกศิษย์ลูกหาพากันมาช่วยกำลัง

กายกำลังทรัพย์จนแล้วเสร็จ ชาวบ้านแถบนั้นจึงขอร้องให้ท่านช่วยสร้างวัดเลาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างถาวรสืบไป ซึ่งท่านก็ไม่ขัดศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์ และสร้างเสนาสนะต่างๆ จนแล้วเสร็จ ใช้เวลาทั้งหมด 5 ปีเท่านั้น ในปี พ.ศ.2467 ท่านได้ทูลขอพระบรมราชานุญาต พระราชทาน วิสุงคามสีมาและผูกพัทธสีมาวัดเลาจนเป็นที่เรียบร้อย ในปี พ.ศ.2472 จากนั้นได้ย้ายมาจำพรรษายังวัดเลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2473 เป็นต้นมา แล้วเริ่มพัฒนาวัด สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม สร้างโรงเรียน

ประชาบาลจนปัจจุบันกลายเป็นสถานศึกษาสำคัญ นอกจากนี้ ยังสร้างวัดนาค และวัดสี่บาท ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง แต่ไม่ทันแล้วเสร็จท่านก็ถึงแก่มรณภาพในปี พ.ศ.2483 สิริอายุ 69 ปี “เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเลียบ พิมพ์ตัวหนังสือตรง” เป็นเหรียญเนื้อทองแดง รูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเลียบนั่งเต็มองค์เหนืออาสนะขาสิงห์มีพนักข้างและหลัง ด้านล่างมีอักษรไทยว่า “หลวงพ่อเลียบ วัดเลา” ด้านหลัง เป็นยันต์สี่บรรจุอักขระขอม มีอุณาโลม 4 ทิศ เหรียญหลวงพ่อเลียบ วัดเลา รุ่นแรก มี 2 พิมพ์ ด้วยกัน คือ พิมพ์สมาธิ ในสภาพสวยงาม สนนราคาที่หลักหมื่น ส่วนพิมพ์มารวิชัย สร้างน้อยมาก ในสภาพสวยงาม สนนราคาที่หลักหมื่นขึ้นไป (หายาก)

สุดท้ายนี้ผมขอให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ โดย ป๋อง สุพรรณ การันตี  ขอขอบพระคุณข้อมูลพระจากหนังสือ  “พระลึกลับ กินตับ ทั่วไทย เล่ม1”  โดย อ.วิรัตน์ ท่าพระจันทร์ อ.นิ่มเหงือก และ ทีมงาน รวมทั้ง ข้อมูลจากเว็บไซต์ uamulet.com มา ณ โอกาศนี้ครับ และ ผมในฐานนะแอดมินเว็บ ไอแอม-ไทยแลนด์ดอทคอม ก็ดีใจมากๆที่มีข้อมูลดีๆลงใว้ให้ท่านที่สนใจได้ศึกษา พระเกจิดีๆที่ไม่มีข้อมูลยังมีอีกมาก เพือนๆที่มีข้อมูลพระเกจิดีๆสามารถส่งมาลงใว้ที่เว็บนี้ได้เลย ท้ายสุดผมขอขอบพระคุณ น้า ป๋อง สุพรรณ การันตี ที่นำข้อมูลมาลงใว้ที่เฟสบุ๊ค