หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พระเกจิอาจารย์ที่ชาวปราจีนบุรีเคารพนับถือ

หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน

หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดปราจีนบุรี

หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวปราจีนบุรีเคารพนับถือกันมากรูปหนึ่ง และวัตถุมงคลของท่านก็มีประสบการณ์มากมาย ที่สำคัญยังพอหาเช่าได้ในราคาไม่แพงมากนักและมีอยู่หลายรุ่นครับ หลวงพ่อเอียท่านเป็นคนบ้านด่าน เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2448 โยมบิดาชื่อเขียวโยมมารดาชื่อทา บิดามารดาของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเยาว์ ท่านเป็นคนฝักใฝ่ในการศึกษาและท่านได้เรียนหนังสือจบชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2465 ซึ่งมีอายุได้ 17 ปี หลังจากเป็นสามเณรแล้วท่านก็ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติเคร่งครัด และฝึกสมถกรรมฐาน สืบเนื่องมาจนอายุครบบวชท่านจึงอุปสมบทเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2468 ที่วัดสัมพันธ์ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี โดยมีพระครูสังวรกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการอ้วน วัดชัยมงคล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเคน วัดบ้านด่าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลวงพ่อเอีย

หลวงพ่อเอียเป็นพระผู้มีพรสวรรค์อันปราดเปรื่องมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ แม้ว่าสำนักศึกษาในสมัยนั้นจะหาไม่ได้ง่ายๆ ต้องบุกบั่นเดินทางไปไกลๆ และหาความสะดวกมิได้เลย แต่ท่านก็ไม่ได้ย่อท้อ ครั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนเป็นที่เข้าใจดีแล้วหลวงพ่อเอียท่านก็เดินธุดงค์ไปยังสำนักหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เพื่อศึกษาวิทยาการต่างๆ ทั้งกฤตยาคม และแพทย์แผนโบราณ จนได้ประกาศนียบัตร เนื่องจากท่านได้เล็งเห็นว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านได้ ดังนั้น ใครก็ตามที่ประสบความทุกข์ร้อน ไม่ว่าทางกาย อันได้แก่โรคาพยาธิ หรือทางใจ หรือเดือดร้อนอื่นๆ หากหลวงพ่อช่วยได้ท่านก็จะให้ความช่วยเหลือ โดยไม่รั้งรอ ผู้ที่ไปหาท่านจึงได้รับแต่ความอบอุ่นทั้งกายและใจ ความพร้อมมูลด้วยพรหม

วิหาร 4 ของหลวงพ่อ อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งสร้างเกียรติประวัติของท่านให้เป็นที่เลื่องลือ ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดบ้านด่าน เมื่อปี พ.ศ.2482 หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2501 ก็เป็นเจ้าคณะตำบลเกาะลอย ปกครอง 7 วัดและเป็นพระอาจารย์ใหญ่สำนักศึกษาพระปริยัติธรรม ในปี พ.ศ.2502 เป็นพระอุปัชฌาย์ และท้ายสุดหลวงพ่อเอียก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูสังวรกิตติคุณ ในปี พ.ศ.2511 สมกับบารมีที่ท่านปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอต่อชาวบ้านบ้านด่านและพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกล

หลวงพ่อเอียท่านได้อบรมสั่งสอนทั้งพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนอุบาสก อุบาสิกาอยู่เนืองนิจ ท่านส่งเสริมเรื่องการศึกษา โดยตั้งสำนักศึกษาพระปริยัติธรรม และสอนการฝึกจิตในพระกรรมฐาน และท่านยังสร้างโรงเรียนประชาบาล ชื่อ “โรงเรียนเกาะลอยกิตตโกอุปถัมภ์” นอกจากนี้ท่านยังพัฒนาวัดบ้านด่านจนเจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้ หลวงพ่อเอียท่านมรณภาพในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2521 สิริอายุได้ 72 พรรษาที่ 52

คำสั่งสุดท้ายของหลวงพ่อเอียท่านได้สั่งแก่ศิษย์ทั้งหลายว่า “ขอให้ศิษย์ทุกคนจงทำความดีด้วยกาย วาจา และใจ ใครกระทำแล้วย่อมประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย และท่านเคยสอนว่า ความสามัคคีคือกำลังสำคัญทั้งทางโลกและทางธรรม ท่านว่าคนเรานี้จะอยู่ในสถานที่ใดๆ ก็ตาม จงทำความเจริญขึ้นให้แก่สถานที่นั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งทั้งหลายย่อมปรากฏ” ขอขอบคุณข้อมูลจาก แทน ท่าพระจันทน์