เหรียญรุ่นทรัพย์ล้นเหลือ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ ปี 2534

เหรียญรุ่นทรัพย์ล้นเหลือ หลวงพ่อหยอด ปี 2534

เหรียญรุ่นทรัพย์ล้นเหลือ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ ปี 2534 อีกเหรียญที่น่าบูชา เหรียญดีๆนั้นหายากขึ้นทุกวัน แต่จะหาพระดีๆที่พอให้ศรัทธาได้อย่างหมดใจนั้นยากยิ่งกว่า

เหรียญรุ่นทรัพย์ล้นเหลือ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จัดสร้างขึ้นเนื่องในวาระหลวงพ่อหยอดอายุครบ 81ปี เมื่อปีพ.ศ.2534 เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่ติดทำเนียบความนิยมของลูกศิษย์ท่าน อีกทั้งชื่อรุ่นก็เป็นมงคลยิ่ง “ทรัพย์ล้นเหลือ” หลวงพ่อหยอดท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ได้รับการถ่ายทอดวิชา หัวใจโลกธาตุ ตำหรับของหลวงปู่ยิ้ม แห่ง วัดหนองบัว วัตถุมงคลของ หลวงพ่อหยอด นั้นโด่งดังมีชื่อเสียงทางด้าน อยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาด เสริมดวง หนุนดวง เมตตาค้าขาย เป็นเลิศมีประสบการณ์ประจักษ์ชัดกันมาแล้ว ชาวอัมพวา โดยเฉพาะชาวตำบลเหมืองใหม่ให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านมาก

เหรียญรุ่นทรัพย์ล้นเหลือ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ ปี 2534 เนื้อทองแดง จีวรเหลือง

เหรียญรุ่นทรัพย์ล้นเหลือ หลวงพ่อหยอด ปี 2534 หน้า

จำนวนการจัดสร้าง เหรียญรุ่นทรัพย์ล้นเหลือ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ ปี 2534

ทองคำ กรรมการ (อุ บนบ่า) สร้าง 29

เหรียญทองคำ (อุในบ่า) สร้าง 369 เหรียญ

เงิน (อุ บนบ่า) สร้าง 2,000

เหรียญเงิน (อุในบ่า) สร้าง 6,400

เหรียญนวะ (อุ บนบ่า) สร้าง 2,000

เหรียญนวะ (อุในบ่า) สร้าง 6,400

เหรียญทองแดง (อุ บนบ่า) สร้าง 20,000

เหรียญทองแดง (อุ ในบ่า) สร้าง 60,000

เหรียญทองแดง บล็อค ลองพิมพ์หรือหลังไร้ขอบ สร้าง 81 เหรียญ