เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นพิเศษ บชภ3 ปี 2523 เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นพิเศษ บช3 ปี2523

เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง รุ่นพิเศษ บช.ภ.3 ปี 2523 หลังตราแผ่นดิน เหรียญดีอีกเหรียญที่ถูกมองข้าม ไม่เก็บรักษาชาตินี้ก็ไม่รู้จะต้องเกิดอีกกี่ชาติถึงจะได้เจอพระเกจิดีๆแบบนี้อีก

เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นพิเศษ บช.ภ.3 สร้างเมื่อ ปี 2523 เป็นอีกเหรียญที่ถูกวงการมองข้ามไปอีกเหรียญ เพราะมั่วแต่ตามกระแสเหรียญแรงๆแพงๆจนไม่มีใครมาดูแลรักษาเหรียญดีๆเหล่านี้เอาใว้  เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง รุ่นพิเศษ บช.ภ.3 ปี 2523 หลัง ตราแผ่นดิน เหมาะกับ /ข้าราชการ/ทหาร/ตำรวจ รุ่นนี้ออกแบบแกะพิมพ์ได้สวยงาม หลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เต็มที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยมหาพุทธานุภาพเป็นอย่างยิ่ง พุทธคุณเด่นทางด้าน หนุนดวง คุ้มดวง เสริมดวง เป็น พระสวย พระดี และ มีคุณค่าอยู่ในตัวของเหรียญโดยปริยาย ที่สำคัญเหรียญรุ่นนี้น่าบูชาขึ้นคอเป็นอย่างยิ่ง แถมยังทันยุคต้นๆของหลวงพ่อเกษมอีกด้วย จึงไม่ต้องไปตามหาพระแพงๆพระดีๆยังมีอยู่รอบๆตัวเราควรช่วยกันเก็บรักษาใว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้มีใช้ หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ในแผ่นดินลำปางนั้น จะมีตนบุญมาเกิด ” คำกล่าวที่ชาวเหนือและชาวล้านนาได้เฝ้ารอ ” ตนบุญ ” ที่ครูบาศรีวิชัย ท่านเอ่ยถึงไว้ล่วงหน้าหลายสิบปี จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้มีกระกูลที่สืบเชื้อสายเจ้า ของทางเหนือครอบครัวหนึ่งคือตระกูล

ณ ลำปาง หรือ เขลางค์นครในอดีต ได้ให้กำเนิดทารกเพศชาย ซึ่งเป็นลูกคนแรกของครอบครัว ในขณะนั้นยังไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าทารกเพศชายผู้นั้นก็คือ ” ตนบุญ ” ที่ครูบาศรีวิชัยได้กล่าวทำนายไว้นั่นเอง หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง พระผู้ทรงอภิญญาบารมี ตนบุญแห่งลานนาไทย ท่านได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาส เดินทางมุ่งหน้าสู่สุสานป่าช้า สถานที่ที่ท่านใช้ปฏิบัติธรรมตลอดอายุขัยของท่าน หลวงพ่อเป็นพระอริยะสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติและปฏิปทาที่ควรแก่การกราบ

ไหว้สักการะบูชาเป็นอย่างยิ่ง วัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตล้วนแล้วแต่ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์แห่งมหาพุทธานุภาพ ซึ่งสร้างประสบการณ์มากมายให้กับผู้ที่ใช้บูชา วัตถุมงคลของท่านจึงเป็นของดีที่เป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไป หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยแท้จริง อันจริยาวัตรของท่านหลายอย่างยังคงเป็นคำกล่าวขวัญกันอยู่ อย่างเช่น การขบฉันของท่าน ท่านก็ฉันแต่น้อย สองสามวัน

ท่านจะฉันเพียงมื้อเดียวโดยท่านฉันรวม คือของคาวและของหวานเทรวมกัน บางครั้งท่านยังฉันข้าวบูดอีก ท่านนั่งบริกรรมกลางแดดในฤดูร้อนจนผิวหนังไหม้ ท่านนั่งบริกรรมท่ามกลางสายฝนในหน้าฝน ท่านนั่งบริกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นของภาคเหนือ ตลอด ๓ เดือนเต็ม (นั่งบริกรรมกลางแจ้งโดยไม่เข้าร่มเลย) เคยมีผู้สอบถามหลวงพ่อถึงสาเหตุที่ท่านนั่งบริกรรมกลางแจ้ง ท่านก็ตอบว่า ” เพื่อให้รู้เหตุของทุกข์ จะได้รู้จักการหลุดพ้นทุกข์ ” และที่น่าแปลกอีกอย่างก็คือ ระยะเวลา

ใน ๑ ปี หลวงพ่อจะอาบน้ำเพียงครั้งเดียว และนับจากปี ๒๕๑๔ เป็นต้นมาท่านก็มิได้อาบน้ำอีกเลย แต่ท่านกลับไม่มีกลิ่นตัว ไม่มีเหงื่อ แม้ว่าท่านจะออกนั่งภาวนาตากแดดก็ตามที เท่าที่ดูแล้วหลวงพ่อท่านกลับมีผิวพรรณผ่องใส ซึ่งท่านคงต้องเป็นผู้ตอบเองว่า เพราะอะไร และเป็นเพราะเหตุนี้กระมัง วัตถุมงคลที่ผ่านการอธิฐานจิตจากท่านจึงมีอานุภาพสูง แม้ว่าหลวงพ่อท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตามที หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง สุสานไตรลักษณ์ ตั้งอยู่ชานเมืองลำปาง ตามทางสายลำปาง – แจ้ห่ม ประมาณ 1 กิโลเมตร ไปเส้นทางเดียวกับวัดเจดีย์ซาวหลัง แต่ถึงก่อนประมาณ 500 เมตร เมื่อไปถึงจะพบรูปปั้นหลวงพ่อเกษมขนาดใหญ่ที่สังเกตเห็นได้จากถนน ภายในบริเวณมีมณฑปลักษณะเป็นอาคารทรง

ไทยประยุกต์ มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อเกษม เขมโก เกจิอาจารย์ ซึ่งมีผู้เคารพนับถือเป็นจำนวนมาก นั่งขัดสมาธิขนาดเท่ารูปจริง เพื่อให้ประชาชนเคารพสักการะ ส่วนกุฏิของหลวงพ่อเกษมอยู่ด้านข้างมณฑป ประตูม้า ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง รุ่นพิเศษ บช.ภ.3 ปี 2523 เนื้อทองแดง (เลี่ยมเงินหนางานฝีมือช่างเมืองเหนือ)

หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นพิเศษ บช3 ปี2523 หน้า 3.3

หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นพิเศษ บช3 ปี2523 หลัง 3.3

เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง รุ่นพิเศษ บช.ภ.3 ปี 2523 ขอฝากใว้ในใจท่านอีกเหรียญ ช่วยกันอรุรักษ์หรือช่วยกันรักษาของดีๆเหล่านี้ที่พระอรหันต์ท่านตั้งใจสร้างใว้ให้เป็นของขวัญสืบทอดทางพุทธศาสนา และ ให้ใว้คุ้มครองปกปักรักษากายและจิตใจให้อยู่เย็นสุข เก็บรักษาใว้ให้เป็นของขวัญแก่ลูกหลานในอนาคตต่อไป และ ขอฝากถึงชาวเหนือและคนที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อเกษม ช่วยกันอนุรักษ์ใว้ ถ้าคนเหนือยังไม่ช่วยกันอนุรักษ์แล้วคนต่างถิ่นต่างชาติจะให้ความสำคัญได้ยังไง หากเราทุกคนต่างห่วงแหนของศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้ก็จะกลายเป็นมรดกสืบทอดทางพุทธศาสนาทันที…