เหรียญแก้วสารพัดดี วัดดอนเต้า สุดยอดแห่งเหรียญหนุนดวง

เหรียญเแก้วสารพัดดี ดอนเต้า หลังพระราหู รุ่นแก้วสารพัดดี รวม

เหรียญแก้วสารพัดดี วัดดอนเต้า สุดยอดแห่งเหรียญหนุนดวง

เหรียญแก้วสารพัดดี พระแก้ววัดดอนเต้า หลังพระราหู แก้วสารพัดดี ครูบากฤษดาปลุกเสก พระแก้วดอนเต้า เป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของไทยเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ วัสดุหยกสีเขียวเข้มขนาดหน้าตัก ๖.๕ นิ้ว สูง ๘ นิ้ว ฐานสูง ๑๗.๗๕ นิ้ว ฐานกว้างตอนบน ๗.๗๕ นิ้ว ฐานกว้างตอนล่าง ๑๐.๗๕ นิ้ว ศิลปะแบบเชียงแสนตอนปลาย นับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง ประดิษฐานอยู่ในกุฏิพระแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง พระแก้วดอนเต้า วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นพระแก้วที่สวยงามมากองค์หนึ่ง เป็นพระศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม ปลายสังฆาฏิยาวลงมาจรดพระนาภี(สะดือ) พระพักตร์เป็นรูปทรงรีหรือรูปไข่ พระเกศเป็นต่อม พระกรรณยาวสยายปลายโค้งบานออก องค์พระประทับนั่งสมาธิราบมือประสานบนตัก

เล่าเป็นตำนานว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ไว้ เมื่อทรงดับขันธ์ปรินิพพานล่วงมาแล้ว ๑,๐๐๐ ปี จะมีผู้มีบุญจากดาวดึงส์ลงมาจุติและได้บวชเป็นพระเถระ การณ์เป็นดังคำพยากรณ์ พระมหาเถระนั้นดำริสร้างพระพุทธรูป แต่ยังไม่ปลงใจเลือกวัสดุใด พญานาคในลำน้ำวังจึงนำแก้วมรกต(หรือ “แก้วกายสิทธิ์”)ใส่ในหมากเต้า คือ แตงโมในไร่ของนางสุชาดาผู้อุปัฏฐาก นางสุชาดา เก็บแตงโมไปถวายพระมหาเถระเมื่อผ่าออกพบก้อนมรกตจึงนำมาจะแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ก็

พยายามแกะพระพุทธรูปขึ้น แต่ก็แกะไม่สำเร็จเพราะเนื้อแข็งมาก จนกระทั่งมีตาปะขาวซึ่งเป็นเทวดาปลอมตัวมาอาสาแกะพระให้ เมื่อแกะเสร็จตาปะขาวก็หายไป ครั้นเมื่อพระมหาเถรและนางสุชาดาทำการสมโภชแล้วก็ถวายพระนามพระพุทธรูปแก้วมรกตองค์นั้นว่า “พระแก้วดอนเต้า” ต่อมาพระมหาเถระและนางสุชาดาถูกเจ้าผู้ครองนครลำปางสั่งประหาร โดยมีผู้ใส่ความว่าเป็นชู้กับพระมหาเถระ ก่อนตายนางได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่า ถ้าตนไม่มีความผิดขอให้เลือดพุ่งขึ้นสู่อากาศ เป็นการประกาศความบริสุทธิ์เพื่อให้พระมหาเถระพ้นข้อครหา เหตุการณ์เป็นดังคำอธิษฐานของนาง เมื่อพระมหาเถระพ้นจากความผิดจึงอัญเชิญพระแก้วไปประดิษฐานยังวัดพระธาตุลำปางหลวงตราบถึงปัจจุบัน ขอบคุณข้อมูลประวัติพระแก้วดอนเต้าคนลงจาก blogspot.com

เหรียญแก้วสารพัดดี หลังพระราหู รุ่นแก้วสารพัดดี หน้า

เหรียญแก้วสารพัดดี หลังพระราหู รุ่นแก้วสารพัดดี หลัง

เหรียญเแก้วสารพัดดี วัดดอนเต้า หลังพระราหู ครูบากฤษดาปลุกเสก เหรียญดีเข้มขลังด้วยพุทธคุณ เหรียญนี้ผมไม่ค่อยสนใจหรือสนใจมาก่อน แต่ไม่รู้ด้วยเหตุอะไร ผมฝันว่าผมได้เหรียยนี้ในความฝันครับ แล้วสุดท้ายก็ได้มาจริงๆมันเป็นเรื่องแปลกดีนะครับ เลขสวยดี 87 เลขมงคลตรงกับเลขที่ชอบ ผมคงไม่ปล่อยต่อแล้วล่ะครับ แต่ผมจะลงใว้ให้ทุกท่านได้ชม เหรียญเข้มขลัง สร้างจากเหรียญเกจิมากมายหลายร้อยเหรียญกับชนวนศักดิ์สิทธิ์ เหรียญสวยงามมากน่าสะสมใว้ ครูบากฤษดาปลุกเสกเดี๋ยวด้วยจิตแห่งพลังพุทธานุภาพ